Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Kurucumuz merhum Hayrettin ATMACA; “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” derdi. Bunu ilke edinen Atmaca Elektronik San. ve Tic. A.Ş; sadece teknolojiyi takip eden değil aynı zamanda teknoloji üreten; ürettiği ürünleri markalaştırmaya önem veren bir firmadır.

 Marka ismi; sadece logodan ibaret olma395696_3210613551219_1055345217_nyıp tüm değerleri ile şirket  kültürünü, vizyonunu, misyonunu içinde barındırmalı, “değerlerin  tümü” olarak anılması gerekmektedir.

Bu anlayış ile 1979 yılında başladığımız SUNNY yolculuğumuz bugün 110.000  m² alana sahip son teknoloji ile üretim yapan ve binden fazla çalışanımız ile  Türkiye’nin 3. büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı haline gelmiştir.  Üretimlerimizin %28’lik kısmı yurt dışı pazara konumlandırılmış olup 43  ülkeye ihracat yapmaktayız.

Günümüz dünyasında televizyon sadece görüntü aktaran bir cihaz olmaktan  çıkmış, içerik ve internet konumlandırıcı barındırarak smart/akıllı TV  konumuna gelmiştir.

Tüketici Elektroniği alt sektörü olan TV alanında; markamızı daha ileriye taşıyacak; rakiplerimize oranla daha avantajlı seçenekleri içeren “all in one” TV üretimine ağırlık verip Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarında pazar payını arttırmak ve bu bölgelerde lider olmak ana hedeflerimizdendir.

Beyaz eşya sektöründe, 25 milyon adet üretim kapasitesi ve 21 milyon adet üretimiyle, son 10 yılda çok önemli bir üretim üssü haline gelen ülkemiz bu sektörde Avrupa’nın lider ülkesi olmuştur.

2012 yılı itibariyle, elektrikli teçhizat imalatı sanayinde en yüksek ihracatı 3,75 milyar dolar ile elektrikli ve elektriksiz ev makineleri (ev aletleri) alt sektörü gerçekleştirmektedir.

Hızlı kentleşme, enerji verimliliği, yeni standartların getirdiği yenileme talebi gibi fırsatların değerlendirilmesi üretim ve ihracat rakamlarını daha da yukarıya taşıyacaktır. Bunları fırsatlarımız bilerek bu sektörde bölgemizde bilinen ilk 5 markadan biri haline gelmeyi hedefliyoruz.

Dünya piyasalarındaki güçlü konumunu sürdürmenin ana koşulunun teknolojik gelişmelerin takipçisi olmak ve yenilikleri hızla hayata geçirmek olduğu bilinciyle Atmaca Elektronik San. ve Tic. A.Ş; Avrupa’da çerçeve programları ve teknoloji platformlarının faaliyetlerini izleyerek AR-GE stratejilerini sürekli güncellemektedir. AR-GE çalışmalarını üretim stratejilerinin ana damarı olarak kabul etmekte olup üstün üretim ve kalite performansıyla ülkemize ekonomik anlamda büyük katkı sağlayarak Avrupa’nın önde gelen şirketleri arasına yerleşmek istiyoruz.

Hedeflerimize ulaşabilmek için müşteri odaklı olmanın esas olduğunun bilincindeyiz. Müşteri odaklılık; takım ruhu içinde çalışan, birbirine destek olma inancı ile bağlı ve her şey insan için önceliği ile düşünen çalışanlar ister. Ekibimiz, bu yapı etrafında kenetlenmiş ve dünya şirketi olmak için ödünsüz bir uğraş içindedir.

Marka kavramının gelişen rekabetçi ortamlarda rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur haline geldiği bilinci ile Atmaca Elektronik San. ve Tic. A.Ş; marka yönetim stratejisinin odak noktası, müşteri ve personel memnuniyetidir.

36 yıldan beri gelen güvenilir ve kaliteli ürün sunumu ile yurt içinde dünya çapında markalara karşı Türk markası olarak sürekliliği sağlayabilmek için ve gelecek yıllara da damgasını vuran, dinamik bir marka olarak tanınmayı öngörmektedir.

Yapısal dönüşüme ilişkin bir dönem olması nedeniyle, stratejik panlama ve eylem planımız  2014-2016 dönemini kapsayacak şekilde 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu dönemi takip edecek olan ikinci dönemde hazırlanacak olan stratejik plan ise 5 yıllık bir dönemi kapsayacaktır.

Rekabetçiliğin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir rekabetçi yapının oluşturulması olarak adlandırabileceğimiz 2017-2021 döneminde, ülkemizin 2023 yılı vizyonuna erişimi yönünde Atmaca Elektronik San. ve Tic. A.Ş. olarak üstümüze düşeni yapmak azminde olacağız.

Türk markalarının bilinirliğinin artırılması stratejik hedefi altında belirlenen ulusal marka sıralamasında (endeks) ülkemizin 2011 yılında 30.sıradan 2023 yılında 15.sıraya yükselmesi hedefine ulaşabilmek için dünden daha çok ve sistematik çalışmak durumunda olduğumuzun farkındayız.

10 yıl içerisinde sektörün öncü markası olarak bölgemizde bilinen ilk 5 markadan biri olmayı hedefleyen Atmaca Elektronik San. ve Tic. A.Ş.’nin başarı yolculuğunda duydukları güven ve bağlılık ile her zaman yanımızda olan ve her koşulda sergiledikleri özveri ve emekle birlikte yürüdüğümüz çalışanlarımıza, daha nice projelerde birlikte yer alacağımıza inandığım tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim.

Stratejik Planlama ve Eylem Planı’nın hazırlanmasında ve içsel bir şirket değeri haline getirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkürü bir borç bilirim.

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Adem Atmaca

Yönetim Kurulu Başkanı