Bu teknoloji senin için

SUNNY Destek Uygulamaları Kullanım Şartları Taahhütnamesi

SUNNY Destek Uygulamaları Kullanım Şartları Taahhütnamesi

İşbu “Taahhütname”; Zafer Mah. 177 Sok No: 2 Esenyurt /İstanbul adresinde yerleşik Atmaca Elektronik San ve Tic A.Ş ile Kullanıcı arasında www.sunny.com.tr internet sitesi üzerinde bulunan “Canlı Destek”, “Bize Yazın” ve “Talep Oluştur” isimli uygulamaların kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda, Kullanıcı aşağıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt eder:

1.İşbu Taahhütname ile Kullanıcı, www.sunny.com.tr  internet sitesinde yer alan uygulamayı sadece Sunny markalı ürünlerde yaşadığı şikayetini, Sunny müşteri hizmetleri ile yazılı doküman, fotoğraf, ses kaydı ve video paylaşımı şeklinde kullanarak paylaşacağını başka bir amaç kapsamında kullanmayacağını ve bu uygulamayı tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını veya çoğaltmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

2. Sunny, önceden bildirimde bulunmaksızın söz konusu uygulamayı iptal etme ,değiştirme hakkını saklı tutar

3. Uygulamada meydana gelebilecek herhangi bir sorundan dolayı maddi veya manevi herhangi bir zarardan Sunny hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4. Şikayetini, uygulamaya yazılı doküman ,görüntü, ses kaydı yükleyerek Sunny yetkili personeline bildiren Kullanıcı , Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca suç teşkil edecek eylemlerden kaçınacağını, kamu düzenine ,ahlaka , 3.şahısların maddi manevi haklarına zarar verecek paylaşımlarda bulunmayacağını, aksi takdirde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt etmektedir. 

5. Sunny tarafından talep edilen veya Kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya web siteleri üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Sunny ve Atmaca Grubuna ait şirketler tarafından, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

6. Kullanıcı, kişisel bilgilerinin Atmaca Grubuna ait şirketler ile paylaşılmasına, Sunny ve bağlı bulunduğu Atmaca Grubuna ait şirketlerin her türlü kampanya, promosyon, satış, reklam ve hizmetlerinden haberdar edilmesine izin vermektedir.

7. Kullanıcı, Uygulamanın kullanımı sırasında, Sunny’e veya Sunny’in bağlı olduğu Atmaca Grubu’na ait şirketlere doğrudan ya da dolaylı olarak zarar verdiği takdirde, Sunny’in veya Sunny’in bağlı bulunduğu şirketlerin uğrayacağı doğrudan ve dolaylı her türlü zararı karşılamakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Kullanıcı, Uygulamayı ve içindeki Uygulamaları kullanmakla, işbu katılım koşullarını okuyup, kabul ettiğini, yukarıda yer alan taahhütlere aykırı tutum ve hareketleri nedeniyle Sunny, diğer katılımcılar, 3. kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşılabilecek her türlü dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduğunu ve Sunny’in bu hususta herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sunny’in yukarıda yazılı kullanım koşullarını gerektiğinde güncelleme yetkisi saklıdır.

YUKARI KAYDIR