Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Kalite

Atmaca Elektronik A.Ş, özellikle ihracat yapan sanayi kuruluşları için önemli bir rekabet avantajı sağlayan TS-EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini, 2007 yılında almıştır.

 

Kalite Yönetim Sistemi standardı ile şu noktalar amaçlanmaktadır:

*  Tüm firma genelinde ortak bir kalite dili ve çevre bilinci ile bu doğrultudaki çalışma ilkelerini oluşturmak,

*  Çalışanlarına, müşterilerine, ilgili üçüncü şahıslara ve tedarikçilerine kalite yönetim sistemine ilişkin bilgi veren referans belgeleri sunmak,

*  Müşteri memnuniyeti ve firma imajını güçlendirmek,

*  İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilmek,

*  Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda sürekli iyileştirme ve durum analizlerinin yapılabilmesi, geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi.

ISO 9001 KALİTE SERTİFİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Çevre

Atmaca Elektronik A.Ş, çevreye duyarlı bir firma olarak 2011 yılında TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını almıştır. Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi, kirliliğin önlenmesini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacağını, benimsemiş olduğu çevre politikası ile duyurmuştur.
Çevre Yönetim Sistemi Standardı ile Şu Noktalar Amaçlanmaktadır:

*  Temiz, sağlıklı ve çevreye karşı duyarlı bir işletme yapısına geçilmesi,

*  Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını sağlamak,

*  Uluslararası rekabette avantaj sağlamak,

*  İşletme itibar ve pazar payının artırılmasını sağlamak,

*  Acil durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılmasını sağlamak,

*  Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisini ve çevre risklerini belirleyerek; kontrol edilebilir hale getirmek ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurları azaltarak ortadan kaldırmak,

*  Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa saygınlık kazandırmak,

*  Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap vermek ve bilinçli tüketicilere erişerek kazanılmalarını sağlamak.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

ISO 9001 ve ISO 14001’in yanı sıra; 2013 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olan Atmaca Elektronik A.Ş, toplam kalite anlayışıyla sağlık ve güvenliğe pozitif yaklaşımın, etkin ve verimli bir yönetim için esas olduğunun bilincindedir. Bu nedenle işyerindeki risklerin çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin ve çalışma alanlarındaki diğer personelin üzerindeki potansiyel etkilerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesine önem vermektedir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı ile şu noktalar amaçlanmaktadır:

*  İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışanlarımızın vazgeçilmez önceliği ve işinin ayrılmaz parçasıdır.

*  Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlamak,

*  İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygunluğunu sağlamak,

*  Meslek hastalıkları ve kaza sayısında potansiyel düşüş sağlamak ve iş gücü kaybını önlemek,

*  Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlamak,

*  Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırmak, işletme güvenliğini sağlamak ve güvenlik kültürünü güçlendirmek,

*  Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlamak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ OHSAS 18001:2007 SERTİFİKAMIZ

ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ ISO14001 SERTİFİKAMIZ

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ