İşe Alım Sürecimiz

Adaylar kurumsal ve fonksiyonel yetkinlikler bazında İnsan Kaynakları Departmanı tarafından gerçekleştirilen mülakat sürecinden geçerler.

Olumlu değerlendirilen adaylar, ilgili Departman Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Departmanının gerçekleştirdiği 2. mülakat sürecine dahil olurlar.

Belirlenen pozisyonlarda adaylar teknik, mesleki yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutulurlar.

Tüm süreçlerden olumlu olarak geçen adaylar için referans araştırması yapılarak uygun olan adaylara görev teklifi yapılır.