Entegre Yönetim Sistemi

İnsanların mutlu bir hayat sürdürebilmeleri için, güvenilir, kaliteli, çağdaş ve pratik ürünler geliştirip kullanımlarına sunmak misyonunu ortaya koymuş olan Atmaca Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş, tüm faaliyetlerinde Entegre Yönetim Sistemi’ni uygulayarak sürekli geliştirmek ve bu sayede rekabet gücünü arttırarak, sektöründe dünya standartlarında bir sanayi firması olmak amacındadır.

Bu amacı doğrultusunda çalışmalarını başarı ile yürütürken iki konuda tavizsiz tutumunu korumaktadır;

1. Müşteri memnuniyeti şirketimizin bugünü ve geleceği için en önemli unsurlardan biri olarak, sunduğunuz ürün kalitesi kadar değerlidir. Sürdürülebilir başarının ancak yüksek müşteri memnuniyeti ve bağlılığı ile sağlanabileceğine inanırız.

2. Çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile birlikte faaliyetlerini “ÖNCE İNSAN” prensibi ile çağın gerekleri, yasal gerekliliklere tam uyum, dürüstlük ve güven içerisinde sürdürmeyi hedef olarak seçtik.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda;

 • Yenilikçi, pratik, kaliteli ve güvenli ürün arzını sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmeyi,
 • Müşteri odaklı bir pazarlama yapısı kurmayı,
 • Tüm faaliyetleri sırasında Bilgi Güvenliği Politikasına uygun hareket etmeyi,
 • Doğal kaynakların kullanımında çevreye saygılı bir kuruluş olmayı,
 • Çevre dostu ürünler üreterek, zararlı ve yasaklı kimyasal madde/ürünlerin kullanımının kontrolünü sağlamayı,
 • Atık yönetimi ile atıkları azaltarak gürültü ve hava gibi çalışma, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen faaliyetleri kontrol altında tutmayı,
 • Tüm çevre, bilgi güvenliği, sağlık, çalışma mevzuatı ile tüzük ve yasaları takip ederek uymayı,
 • Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi; sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmeyi ve eğitimle desteklemeyi,
 • Olayların ve kazaların tekrarını engellemek için bunların kök sebeplerini araştırarak, düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirmeyi,
 • İş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlamayı,
 • Çevre, iş ve bilgi güvenliği ile ilgili risk analizlerini uygulayarak değerli varlıklarımız olan insanların (çalışan, misafir, tedarikçi vb.) işin ve bilgilerimizin korunmasına yönelik önlemler almayı, müşteri memnuniyeti ve sosyal uygunluk prensiplerine bağlı kalarak sürdürmeyi taahhüt ederiz.

Politikalarımız

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası

Sosyal Uygunluk Politikası

Müşteri Memnuniyeti / Şikayetleri Politikası

Sertifikalarımız

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikası