Eğitim Faaliyetlerimiz

Oryantasyon: İş başı yapan adaya, ilk gün İnsan Kaynakları Departmanı tarafından şirket tanıtımı ile ilgili oryantasyon verildikten sonra ilgili Departman Yöneticisi veya belirlediği bir kişi tarafından pozisyonuna paralel olarak 1 gün ile 1 hafta arasında değişen sürelerde oryantasyon sürecine tabi tutulur.

İş Güvenliği Eğitimi: İş Güvenliği Uzmanının gerekli gördüğü durumlarda ve yasal zorunluluk gereği, kendisi veya dışarıdan bir eğitimci tarafından çalışanlara İş Güvenliği ile ilgili eğitimler verilmektedir. İşbaşı yapan adaya ilk gün İş Güvenliği Uzmanı tarafından eğitim verilir.

Teknik/ Mesleki Eğitimler: Kişilerin talepleri ve Departman Yöneticilerinin görüşleri dikkate alınarak gerekli eğitimler organize edilir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri: Kişilerin talepleri doğrultusunda eğitim faaliyetleri sürdürülür.