Çalışanlarımızla Varız

Çalışanlarımıza verdiğimiz değerin en önemli göstergelerinden biri düşük turnover oranımızdır. Personel değişim oranımız 2013 yılında yaklaşık %4’tür.

Çalışanlarımızın eğitim ve yeteneklerine paralel olarak, gelişimlerine katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak ve onları bir adım öne taşımak asli görevlerimiz arasındadır.

Saygı ve sevgiyi esas alan tutumumuzla mutlu bir aile ortamında yüksek motivasyonla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.